Miejsca koncertów

Specjalnie tym z Państwa, którzy wybierają się do Cieszyna z innych rejonów Polski, Europy i świata, aby się przekonać czy naprawdę nie lubią sztuki wokalnej, polecamy mapkę miejsc festiwalowych Viva il canto:

*kliknij na mapkę aby zobaczyć nas na GoogleMaps


Kościół Jezusowy
Cieszyn, Pl. Kościelny 6


To największy ewangelicki kościół w diecezji cieszyńskiej i w Polsce, a zarazem największa świątynia luterańska w Europie Środkowo-Wschodniej. Budowla pochodzi z okresu późnego baroku, jest pięcionawowa, na planie krzyża, z półkolistym prezbiterium i dwuspadowym dachem. Wieża kościoła ma 75 metrów. Światło do kościoła pada przez rzędy półkolistych okien. Na uwagę zasługuje sporych rozmiarów barokowy ołtarz z obrazem „Ostatniej Wieczerzy” i rzeźbami czterech ewangelistów, ambona, nad którą znajduje się rzeźba „Zmartwychwstałego Chrystusa”, popiersie Karola XII i klasycystyczna chrzcielnica. W kościele znajdują się także największe na Śląsku Cieszyńskim organy firmy „Carla Walckera” i zbiór starodruków biblioteki Tschamera. Kościół liczy 3.500 miejsc siedzących, a jest w stanie pomieścić nawet 7.000 wiernych.
W Kościele Jezusowym odbywają się inauguracje kolejnych edycji Festiwalu „Viva il canto”, zwykle są to wielkie formy oratoryjne.

Teatr im. Adama Mickiewicza
Cieszyn, Pl. Teatralny 1

W roku 1902 cieszyńscy mieszczanie założyli Stowarzyszenie Budowy Teatru, które w ciągu paru lat zebrało pół miliona koron. Stowarzyszenie zwróciło się do cieszącego się międzynarodową renomą, doświadczonego w budowie teatrów atelier architektonicznego „Fellner & Helmer” w Wiedniu. W 1908 roku przystąpiono do wznoszenia cieszyńskiego teatru. Głównym wykonawcą była cieszyńska firma Eugena Fuldy. Prace budowlane zakończono w roku 1909. Nowocześnie wyposażone wnętrze posiadało 770 miejsc (obecnie 600), obrotową scenę, żelazną kurtynę przeciwpożarową, własną kotłownię centralnego ogrzewania i elektrownię, magazyn dekoracji i kostiumów, salę baletową oraz garderoby. Uroczysta inauguracja nowego teatru odbyła się 24 września 1910 roku. Teatr cieszyński zachował dawny urok. Cechuje go niezwykle elegancka pseudorokokowa architektura o secesyjnej stylistyce. Niezwykle miękka, o wielu załamanych gzymsach i łukach architektura zewnętrzna oraz wnętrza widowni i foyer o białych ścianach i bogatych, złotych sztukateriach, przydają teatrowi wiele uroku i splendoru.
Festiwal „Viva il canto” prezentuje w teatrze spektakle operowe, operetkowe, koncerty galowe, recitale mistrzowskie, koncerty gwiazd.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego
Cieszyn, ul. Regera 6

Założone zostało w roku 1802 przez Leopolda Jana Szersznika, jednego z najwybitniejszych obywateli w dziejach miasta. Muzeum jest najstarszą, po muzeum Izabeli Czartoryskiej w Puławach, publiczną placówką tego typu w Polsce. Jego siedzibą została duża kamienica o charakterze pałacowym przy ówczesnej ulicy Demla (dziś Regera) niedaleko Rynku. Ta dawna posiadłość rodziny Larisch-Mönich powstała na przełomie XVIII i XIX wieku i posiada rzadko spotykane malowidła ścienne. Uroczystego otwarcia Muzeum dokonano 21 czerwca 1931 roku.

Dziś w ramach Muzeum Śląska Cieszyńskiego funkcjonują działy archeologii, historii, sztuki, techniki, etnografii i fotografii. Muzeum posiada Oddziały w Górkach Wielkich, Skoczowie i Wiśle. W Muzeum znalazły miejsce zbiory Generalnego Wikariatu w Cieszynie, Muzeum Szkolnego Macierzy z Orłowej, część kolekcji Brunona Konczakowskiego i wiele innych tworzących najbogatsze zbiory muzealne na Śląsku Cieszyńskim.

Kościół Katolicki p.w. św. Marii Magdaleny
Cieszyn, Pl. Dominikański 2

W XIII wieku z fundacji Piastów opolsko-raciborskich powstał poza murami Cieszyna kościół i klasztor dominikanów pod pierwotnym wezwaniem Matki Bożej. Kościół stał się od samego początku miejscem ostatniego spoczynku rodziny książęcej. Pozostałością piastowskiej nekropolii jest rzeźbiony nagrobek księcia Przemysława I Noszaka, zachowały się także liczne fragmenty gotyckiej architektury. Po pożarze Cieszyna w roku 1789 kościół został odbudowany, odtąd też nosi wezwanie św. Marii Magdaleny. Późnobarokowy ołtarz główny z chrzcielnicą i amboną ufundował w 1794 roku książę Albert Sasko-Cieszyński. Świątynia jest sanktuarium Matki Boskiej Cieszyńskiej.

W kościele p.w. św. Marii Magdaleny prezentowane są zwykle kameralne koncerty muzyki sakralnej. Jednym z ciekawszych wydarzeń, które miały miejsce w tym kościele było wykonanie w roku 2005 I aktu opery G. Pucciniego „Tosca”.

Kaplica klasztoru SS Boromeuszek
Cieszyn, ul. Górny Rynek 6

Siostry Boromeuszki, których siedziba znajduje się przy Górnym Rynku, przybyły do Cieszyna w 1876 roku. W zakupionym od rodziny Seemannów budynku siostry założyły klasztor, obok którego powstała kaplica. Od początku pobytu w Cieszynie, siostry zajęły się działalnością oświatowo - wychowawczą prowadząc: szkołę podstawową (niższego i wyższego stopnia), szkołę gospodarstwa domowego, przedszkole, internat, pensjonat.

Kaplica pw. św. Rodziny zbudowana na rzucie prostokąta z pięcioboczną apsydą charakteryzuje się wspaniałą akustyką. Główny ołtarz świątyni ozdobiony jest trzema obrazami: św. Rodziny, św. Karola Boromeusza i św. Jadwigi Śląskiej We wnętrzu zdobionego polichromią kościoła (sufit) na uwagę - prócz 2 rzeźb: Matka Boska z Dzieciątkiem i Serce Jezusa - zasługuje 6 witraży, z których główny nosi nazwę Św. Karol Boromeusz.

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
Cieszyn, Rynek 12

COK ma swoją siedzibę w zabytkowym gmachu Domu Narodowego, który otwarty został w roku 1901. Stanowi ważne centrum życia kulturalnego Ziemi Cieszyńskiej, pełniąc rolę kulturotwórczą, a także edukacyjną o zasięgu ponadregionalnym. Do kalendarza kulturalnego na stałe wpisały się międzynarodowe imprezy: Festiwal Teatralny „Bez Granic”, Święto Trzech Braci, Skarby z Cieszyńskiej Trówły, Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej, Cieszyńska Jesień Jazzowa. Dom Narodowy prowadzi także wszechstronną działalność kulturalno-oświatową z zakresu różnych dziedzin kultury: literatury, muzyki, plastyki, teatru i folkloru.

Sala koncertowa COK ma znakomitą akustykę, zatem właśnie tam odbywają się zwykle recitale wokalne.

Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości
Cieszyn, ul. Zamkowa 3a, b, c

Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości jest nową nietypową jednostką komunalną, ściśle związaną z projektem inwestycyjnym sfinansowanym z funduszu PHARE ESC 2001. Projekt zakładał utworzenie w Cieszynie specyficznego centrum przedsiębiorczości, którego głównym celem jest wykorzystanie potencjału projektantów i artystów dla pobudzenia rozwoju gospodarczego Śląska i wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstw.

W ciągu roku w miejscu dawnej oranżerii wybudowano nowe centrum przedsiębiorczości, w którym znajdują się: sala ekspozycyjna, sala konferencyjna, punkt konsultacyjny dla firm, kawiarnia i siedziby firm.

Wyremontowana i zaadaptowana do nowych celów część Zamku dysponuje salą ekspozycyjną, salą konferencyjną, pomieszczeniami warsztatowymi, pokojami gościnnymi i winiarnią.

Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie ma siedzibę na historycznej Górze Zamkowej.

Rynek Miejski

Założono go pod koniec XV wieku i otoczono domami podcieniowymi. Część zabudowy Rynku zachowała się do dnia dzisiejszego z niewielkimi zmianami. Na środku znajduje się studnia z figurą św. Floriana. Pierzeję północną stanowią wybudowane na początku XX wieku budynki poczty oraz Domu Narodowego. Południową pierzeję Rynku zajmuje ratusz miejski, pierwotnie gotycki, wielokrotnie rozbudowywany i modernizowany, z zachowanym od 1914 roku wyposażeniem sali obrad Rady Miejskiej.

Otoczony uroczymi kawiarenkami cieszyński rynek jest niezwykłą sceną festiwalową. Tutaj odbywają się spektakle operowe i operetkowe, czasem także koncerty galowe, z udziałem kilkutysięcznej widowni.

Góra Zamkowa

Historia Góry Zamkowej w Cieszynie związana jest ściśle z najstarszymi dziejami Polski i Śląska Cieszyńskiego. Początki jej zasiedlenia datują się na V wiek p.n.e., a w IX wieku istniało już na niej grodzisko, które przed rokiem 1155 zostało grodem kasztelana. Od 1290 do 1918 roku było siedzibą cieszyńskich książąt z dynastii Piastów i Habsburgów. Piastowie wznieśli na Górze Zamkowej potężny gotycki górny i dolny zamek, który zburzony został pod koniec wojny trzydziestoletniej. Na początku XIX wieku Habsburgowie zbudowali klasycystyczny Pałac Myśliwski z oranżerią, a samo wzgórze przekształcili w romantyczny park. Do reliktów piastowskiej przeszłości należy wzniesiona w połowie XI wieku romańska kaplica grodowa p.w. św. Mikołaja i św. Wacława, równie stara cylindryczna baszta obronna i pozostała po gotyckim zamku Wieża Piastowska z XIV wieku.

Niezwykły jest urok cieszyńskiej Góry Zamkowej. Ten najpiękniejszy zakątek miasta staje się podczas festiwalu niepowtarzalną scenerią różnych widowisk muzycznych.

Pałac Myśliwski Państwowa, Szkoła Muzyczna I i II stopnia
Cieszyn, ul. Zamkowa 3

W 1838 roku cieszyński książę Karol Habsburg sprowadził do Cieszyna znanego wiedeńskiego architekta Józefa Kornhäusla, któremu zlecił przebudowę swej rezydencji na Górze Zamkowej. W miejscu zamku dolnego powstał budynek Pałacu Myśliwskiego i przyległej doń oranżerii. Klasycystyczna architektura pałacu podkreślona została przez wzniesioną na średniowiecznym bastionie świątynię – belweder w formie doryckiego portyku. Podobny klasycystyczny wystrój otrzymała zamkowa rotunda romańska. Na zniwelowanym terenie Wzgórza Zamkowego założono angielski park krajobrazowy. Niedługo po przebudowie zamkowa oranżeria stała się miejscem muzycznych wydarzeń, bowiem w roku 1844 koncertował w niej Johann Strauss ojciec ze swoją orkiestrą, zaś w 1846 roku z cyklem recitali fortepianowych wystąpił Franciszek Liszt.

W salach koncertowych szkoły muzycznej odbywają się kursy i warsztaty muzyczne, a także festiwalowe koncerty muzyki kameralnej.

Kończyce Małe – Dwór Czelów z Czechowic

Obronny dwór w Kończycach Małych wzniesiono w końcu XIV wieku. W roku 1560 został rozbudowany przez Piotra Czelę i jego żonę Katarzynę, którzy nadali mu formę czworoboku z renesansowym, arkadowym dziedzińcem. W jednym z narożników umiejscowiono bramę wjazdową , do której prowadził most przewieszony nad fosą okalającą zewnętrzne mury. Z drugiej strony dwór chroniony był przez wodami stawu. Starannie odremontowany w latach 1993-1995, stanowi dziś atrakcję turystyczną, jako siedziba hotelu, restauracja i placówka kulturalna.

Od pięciu lat Festiwal „Viva il canto” ma swój przystanek na dziedzińcu kończyckiego zamku. Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zebrzydowicach organizowane są tam wspaniałe wieczory muzyki operetkowej.

Uniwersytet Śląski w Cieszynie
Cieszyn, ul. Bielska 62

Cieszyńska Uczelnia powołana została do życia w roku 1971. Budynek główny uczelni jest malowniczo położony w części parkowej campusu. Wszystkie pozostałe obiekty – akademiki, kryty basen, hala sportowa, biblioteka, aula, budynki Instytutów Muzyki i Sztuki, stanowią jego naturalne zaplecze. Spośród innych uczelni w kraju campus ten wyróżnia doskonale urządzona baza socjalna, usługowa i sportowo-rekreacyjna. Uczelnia posiada dwa wydziały: Wydział Artystyczny oraz Wydział Etnologii, Nauk Społecznych i Nauk o Kulturze. W Instytucie Muzyki prowadzone są dwa kierunki studiów – Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i Instrumentalistyka. W kadrze Instytutu znajdują się wybitni naukowcy, pedagodzy, a także znakomici i znani artyści.

stowarzyszenie via musica