Przejdź do treści

To projekt szczególny, bo adresowany do wyjątkowej publiczności. Skierowany jest do osób w wieku senioralnym, w szczególności tych, które przebywają w domach opieki i w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie Śląska Cieszyńskiego. Dla nich bowiem dostęp do szeroko pojętej kultury jest najczęściej dalece utrudniony, a czasem wręcz niemożliwy.

Głównym celem projektu jest umożliwienie wytypowanej grupie dostępu do kultury muzycznej poprzez organizację koncertów oraz warsztatów edukacyjno-artystycznych, a także zaproszenie do udziału w koncertach realizowanych poza projektem.

Koncepcja i realizacja projektu jest dziełem pań Ewy Bogdanowicz, Grażyny Durlow oraz Małgorzaty Mendel.

Muzyczna Akademia Seniora SART odbywa się cyklicznie od 2017 roku i do tej pory dofinansowana była ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna, ze środków Województwa Śląskiego oraz Miasta Cieszyn.

W każdej kolejnej edycji proponowana jest nowa oferta koncertów i warsztatów artystyczno-edukacyjnych, których głównym celem jest popularyzowanie kultury muzycznej, aktywizowanie seniorów poprzez śpiew, wspólne muzykowanie i ruch, a także integracja środowiskowa.